Условия за ползване

Условия за ползване на сайта

 

Публикуването на обява в сайта E-obiava.com  не изисква регистрация. Публикуването на обява е БЕЗПЛАТНО, освен ако не желаете да се възползвате от платените опции на сайта.

 

 Услугите се предлагат при условие, че потребителят приема без възражения правилата описани в този документ.

 Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и не посещавате този сайт.

 

При ползването на сайта E-obiava.com и с публикуването на Вашата обява, Вие се съгласявате да спазвате и придържате към следните условия:

 

1. Да публикувате обяви САМО на български език, написани с букви на кирилица. Изключение от това правило се допуска единствено за имена на фирми, имена и абревиатури на продукти, имена на материали и суровини, за търговски марки, имейл адреси и интернет адреси.

2. Да публикувате обяви САМО в тематиката на категориите и подкатегориите на сайта.

3. Да не публикувате обяви съдържащи в заглавието си уеб адреси, телефонни номера и друго неподходящо съдържание.

4. Да не публикувате една и съща обява по няколко пъти.

5. Да не публикувате обяви с импулсни телефони или с линкове към сайтове с открито еротично съдържание, освен ако същите обяви не са ВИП обяви. Всички останали обяви с импулсни телефони ще бъдат изтривани, а при системни нарушения, авторите им ще бъдат банвани по IP адрес

6. Да търсят помощ и съдействие от екипа на сайта при възникнали технически въпроси и неизправности.

7. Да не публикувате обяви съдържащи материали и текстове в разрез с действащото законодателство на Република България.

 

Потребителите на сайта E-obiava.com носят цялата отговорност за съдържанието, достоверността и актуалността на публикуваната и обменяна от тях информация, както и за всички свои действия на страниците на сайта E-obiava.com .

 

При неспазване на Правилата за Ползване и Публикуване Екипът на сайта може да прекрати достъпа на потребителите до произволна част от услугите на сайта или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение, дори ако потребителя е заплатил по какъвто и да е начин някаква такса, като в този случай сумата не се възстановява и E-obiava.com не дължи никакви компенсации и обезщетения.

 

E-obiava.com не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някои от сайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, покупка, продажба, консултация и прочее.

 

Екипът ни се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

 

E-obiava.com гарантира, че предоставяната от потребителите лична информация не се използва за комерсиални цели и не се предоставя на трети страни.